Month: 8 сар 2019

Нүүр » 2019 » 8 сар

Эрүүл мэндээ хамгаалаарай

Сүүлийн жилүүдэд агаарын бохирдол жилээс жилд өсөж, үүнтэй холбоотойгоор хүн амын дунд өвчлөлийн хэмжээ эрс нэмэгдэж, ялангуяа өвлийн улиралд бага насны хүүхдийн өвчлөл сэтгэл түгшээсэн асуудал болж байна. Орчны доройтол, бохирдлыг бууруулахад иргэн бүрийн үүрэг, хариуцлага чухал бөгөөд өөрийн эрүүл мэндээ хамгаалах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх зайлшгүй шаардлагатай болоод байна. Агаарын бохирдол ихтэй үед эрүүл мэндээ хамгаалах хамгийн эхний…

Дэлгэрэнгүй

Мэргэжлийн холбооны оны шилдэг байгууллага болов

Байгаль орчны үнэлгээ эрхлэгчдийн холбооноос мэргэжлийн байгууллагын шалгуур үзүүлэлтийг бүрэн ханган, байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу чанартай гүйцэтгэж 2018 онд хамт олноо хошуучлан үр бүтээлтэй ажилласныг үнэлэн тус холбооны удирдах зөвлөлийн шийдвэрээр манай байгууллагыг 2018 ОНЫ ШИЛДЭГ КОМПАНИ-аар шалгарууллаа.

Дэлгэрэнгүй

“Уул уурхай ба байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ” сэдэвт семинар

Байгаль Орчин, Ногоон Хөгжлийн Сайдын “Аргачлал батлах тухай” 2014 оны А-117 дугаар тушаалаар батлагдсан аргачлалд нөлөөллийн шинжилгээ хийж, нэмэлт өөрчлөлт оруулах санал боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний тайлангийн хэлэлцүүлэгт оролцож санал өглөө.

Дэлгэрэнгүй

БОҮ-ний дэд зөвлөлөөр ажлаа батлуулав

2018 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдрийн Байгаль орчны үнэлгээний дэд зөвлөлийн … тоот хурлаар Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутагт “Урчуул отог” ХХК-ийн хэрэгжүүлж буй “Гаалийн хяналтын талбай” төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний тайланг хэлэлцүүлэн баталгаажууллаа.

Дэлгэрэнгүй