ҮНЭТ ЗҮЙЛС

Үйлчилгээ


БАЙГАЛЬ ОРЧИН

Байгаль орчны чиглэлээр дараах ажил үйлчилгээг үзүүлнэ.

ГАЗАР

Газрын чиглэлээр дараах ажил үйлчилгээг үзүүлж байна.

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Зөвлөх үйлчилгээг дараах чиглэлүүдээр үзүүлнэ.

Түүх

Timeline Sample 1

Timeline Sample 1

Мэдээ

Эрүүл мэндээ хамгаалаарай

Сүүлийн жилүүдэд агаарын бохирдол жилээс жилд өсөж, үүнтэй холбоотойгоор хүн амын дунд өвчлөлийн хэмжээ эрс нэмэгдэж, ялангуяа өвлийн улиралд бага насны хүүхдийн өвчлөл сэтгэл түгшээсэн асуудал болж байна. Орчны доройтол, бохирдлыг бууруулахад иргэн бүрийн үүрэг, хариуцлага чухал бөгөөд өөрийн…

Мэргэжлийн холбооны оны шилдэг байгууллага болов

Байгаль орчны үнэлгээ эрхлэгчдийн холбооноос мэргэжлийн байгууллагын шалгуур үзүүлэлтийг бүрэн ханган, байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу чанартай гүйцэтгэж 2018 онд хамт олноо хошуучлан үр бүтээлтэй ажилласныг үнэлэн тус холбооны удирдах зөвлөлийн шийдвэрээр манай байгууллагыг 2018…

“Уул уурхай ба байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ” сэдэвт семинар

Байгаль Орчин, Ногоон Хөгжлийн Сайдын “Аргачлал батлах тухай” 2014 оны А-117 дугаар тушаалаар батлагдсан аргачлалд нөлөөллийн шинжилгээ хийж, нэмэлт өөрчлөлт оруулах санал боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний тайлангийн хэлэлцүүлэгт оролцож санал өглөө.

Харилцагчид