Month: April 2021

Нүүр » 2021 » April

Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумын нутаг дэвсгэрт Биологийн олон янз байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах ажлын эхний судалгааг амжилттай хийж гүйцэтгэлээ

“Эрдэнэс-Тавантолгой” ХК-ийн захиалгаар Биологийн олон янз байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах гэрээт ажлын хүрээнд манай баг бүрэлдэхүүн Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумын нутаг дэвсгэрт эхний судалгааг 2021 оны 04 сарын 09-16-ны өдрүүдэд, уст цэг гаргах талбайн геофизикийн судалгаа, ойн зурвасын болон бэлчээрийн туршилтын талбайн хашаа барих, мод тарих ажлуудыг 2021 оны 05 сарын 10-аас 06 сарын 02-ны өдрүүдэд гүйцэтгэлээ.    

Дэлгэрэнгүй