Month: January 2022

Нүүр » 2022 » January

БОҮ-НИЙ ҮНДСЭН ЗӨВЛӨЛӨӨР АЖЛАА БАТЛУУЛАВ

2022 оны 01 дүгээр сарын 29-ны өдрийн Байгаль орчны үнэлгээний үндсэн зөвлөлийн … тоот хурлаар Өмнөговь аймгийн Гурвантэс, Ноён сумдын нутагт “Тэлмэн ресурс” ХХК-ийн төлөвлөж буй “Гурвантэс XXXV” талбайд нүүрсний давхаргын метан хийн хайгуулын ажил гүйцэтгэх төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний тайланг хэлэлцүүлэн баталгаажууллаа. “Тэлмэн ресурс” ХХК нь Ашигт Малтмал, Газрын Тосын Газартай 2019 оны 1 сарын…

Дэлгэрэнгүй