Month: December 2021

Нүүр » 2021 » December

Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумын нутаг дэвсгэрт Биологийн олон янз байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах ажлыг амжилттай хийж гүйцэтгэлээ

2021 онд манай байгууллага “Эрдэнэс Тавантолгой” ХК-ийн захиалгаар Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумын нутаг дэвсгэрт Биологийн олон янз байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах ажлыг амжилттай хийж гүйцэтгэн ажлаа дүгнүүллээ. Тус ажлаар: Бэлчээрийн менежментийг сайжруулах Уст цэгийн хүрэлцээ хангамжийг сайжруулах Зэрлэг амьтны мониторинг судалгааны багц ажлуудыг гүйцэтгэв. Бэлчээрийн менежментийг сайжруулах ажлын хүрээнд: Бэлчээрийн өөрчлөлтийг хянах 9 мониторингийн цэгийг газрын рельфийн ялгарлаар нь байгуулж,…

Дэлгэрэнгүй