Month: December 2018

Нүүр » 2018 » December

МЭРГЭЖЛИЙН ХОЛБООНЫ ОНЫ ШИЛДЭГ БАЙГУУЛЛАГА БОЛОВ

Байгаль орчны үнэлгээ эрхлэгчдийн холбооноос мэргэжлийн байгууллагын шалгуур үзүүлэлтийг бүрэн ханган, байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу чанартай гүйцэтгэж 2018 онд хамт олноо хошуучлан үр бүтээлтэй ажилласныг үнэлэн тус холбооны удирдах зөвлөлийн шийдвэрээр манай байгууллагыг 2018 ОНЫ ШИЛДЭГ КОМПАНИ-аар шалгарууллаа.

Дэлгэрэнгүй

“УУЛ УУРХАЙ БА БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ” СЭДЭВТ СЕМИНАР

Байгаль Орчин, Ногоон Хөгжлийн Сайдын “Аргачлал батлах тухай” 2014 оны А-117 дугаар тушаалаар батлагдсан аргачлалд нөлөөллийн шинжилгээ хийж, нэмэлт өөрчлөлт оруулах санал боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний тайлангийн хэлэлцүүлэгт оролцож санал өглөө.

Дэлгэрэнгүй

БОҮ-ний дэд зөвлөлөөр ажлаа батлуулав

2018 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдрийн Байгаль орчны үнэлгээний дэд зөвлөлийн … тоот хурлаар Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутагт “Урчуул отог” ХХК-ийн хэрэгжүүлж буй “Гаалийн хяналтын талбай” төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний тайланг хэлэлцүүлэн баталгаажууллаа.

Дэлгэрэнгүй