Month: July 2021

Нүүр » 2021 » July

Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумын нутаг дэвсгэрт Биологийн олон янз байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах ажлын явц

“Эрдэнэс Тавантолгой” ХК-ийн захиалгаар Биологийн олон янз байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах гэрээт ажлын хүрээнд манай баг бүрэлдэхүүн Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумын нутаг дэвсгэрт бэлчээрийн менежментийг сайжруулах, зэрлэг амьтны мониторинг хийх, биотехникийн арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, уст цэгийн хүрэлцээ, хангамжийг сайжруулах, ойн зурвас байгуулах , услалтын систем суурилуулах ажлуудыг хийж гүйцэтгэх ажлын явцаас…    

Дэлгэрэнгүй