2017 он 5 сар

HEC-RAS (Голын системийн шинжилгээ), HEC-HMS (Гидрологийн загварчлалын систем)-ийн сургалт